NGUYỄN TRUNG

 

 

DÒNG ĐỜi

 

Tiểu thuyết

♦ ♦ ♦

Vài Suy Nghĩ của Trần Bạch Đằng
VietNamNet phỏng vấn Nguyễn Trung
Trần Quang Cơ: Đôi Điều Cảm Nghĩ về “Dòng Đời”
Sơn Tùng đọc Dòng Đời
Phan Đình Diệu đọc Dòng Đời
Cao Huy Thuần đọc Dòng Đời
Cảm nghĩ của Hữu Ngọc

♦ ♦ ♦

Lời tự sự