Trang đang thiết lập

 

MỘT SỐ BÀI TIẾNG VIỆT TỪ NĂM 2002 CỦA TRẦN HỮU DŨNG
(không kể bài chưa đăng và các bài tiếng Anh)

 

 1. Tham nhũng và tăng trưởng kinh tế (Nghiên cứu kinh tế 4/1999)

 2. Đọc Stiglitz (Diễn Đàn 120, 7/2002)

 3. Hiện đại hoá, toàn cầu hoá, và vấn đề chảy máu chất xám (vn2k, 1/2002) -- Đăng lại trên Tia Sáng (10/2004) với tựa đề: Chảy máu chất xám "không tốt" hay "tốt"?

 4. Đọc "Đánh Thức Con Rồng Ngủ Quên" và "Thử Thách của Hội Nhập" (Diễn Đàn 122, 10/2002)

 5. Đọc "Secrets" -- Hồi ức của Daniel Ellsberg (Diễn Đàn 124, 12/2002)

 6. Để tiến đến chính sách sở hữu trí tuệ vì phát triển (Pháp Luật Việt Nam, Xuân 2003)

 7. Vốn Văn Hoá (Tia Sáng, Xuân 2003)

 8. Đọc "Về Thiên Đàng và Quyền Lực" của Robert Kagan  (Tia Sáng, tháng 3/2003)

 9. Sở Hữu Trí Tuệ, Kinh Tế Mở, và Phát Triển (10 tháng 3, 2003 - Nghiên Cứu Kinh Tế)

 10. Diều Hâu Mỹ: Ai Là Ai? (Diễn Đàn 128, 4/2003)

 11. Phát Triển Kinh Tế và Công Nghệ Thông Tin và Viễn Thông (Tia Sáng tháng 5/2003)

 12. Đọc "The Book of Salt" của Monique Trương (Diễn Đàn 130, 6/2003)

 13. Đọc "The Gangster We Are All Looking For" của lê thị diễm thuý (Diễn Đàn 131, tháng 7/2003)

 14. Mỹ, Trung Quốc, và đồng nhân dân tệ (Tia Sáng, tháng 9/2003)

 15. Trung Quốc và Ấn Độ: Ai hơn ai? (Diễn Đàn 133, tháng 10/2003)

 16. Chiến tranh của những người trong chiến tranh: Đoc Appy và Maraniss (Diễn Đàn 134, tháng 11/2003)

 17. Sau Cancun: thương mại thế giới sẽ ra sao? (Tia Sáng, Xuân 2004)

 18. Nguyễn Ngọc Tư, đặc sản miền nam (Diễn Đàn 137, tháng 2/2004)

 19. Tân bảo thủ và chính sách ngoại giao Mỹ hiện nay (Thời Đại Mới số 1, tháng 3/2004)

 20. Đọc “Biện hộ cho toàn cầu hoá” của Jagdish Bhagwati (Diễn Đàn 139, tháng 4/2004)

 21. Về “đế quốc Mỹ” của Niall Ferguson (Diển Đàn 141, tháng 6/2004)

 22. Đọc “Sau đế quốc” của Emmanuel Todd (Tia Sáng tháng 7/2004)

 23. Mỹ, một đế quốc? (Thời Đại Mới số 2, tháng 7/2004)

 24. Thư tháng 9/2004 từ Mỹ (Diễn Đàn 143, tháng 9/2004)

 25. Thư tháng 10/2004 từ Mỹ (Diễn Đàn 144, tháng 10/2004)

 26. Thư tháng 11/2004 từ Mỹ (Diễn Đàn 145, tháng 11/2004)

 27. "Phát triển bền vững" nhìn từ góc độ xã hội và văn hoá (Tia Sáng tháng 11/2004)

 28. Thư tháng 12/2004 từ Mỹ (Diễn Đàn 146, tháng 12/2004)

 29. Jared Diamond và vận mệnh các xã hội loài người (Tia Sáng Xuân 2005)

 30. Về Susan Sontag (Diễn Đàn 148, tháng 2/2005)

 31. Nhìn Lại Vụ Tôm (Diễn Đàn 149, tháng 3/2005)

 32. Văn hoá và toàn cầu hoá: Vài phân tích kinh tế (Từ Đông sang Tây -- Chuyên tập tặng GS Lê Thành Khôi --- nxb Đà Nẵng)--10/3/2005

 33. Paul Wolfowitz: chủ tịch Ngân hàng Thế giới? (Diễn Đàn 150, tháng 4/2005)

 34. Đọc "Pol Pot" (Diễn Đàn 151, tháng 5/2005)

 35. Thư tháng 7/2005 từ Mỹ (Diễn Đàn 153, tháng 7/2006)-Về chuyến đi Mỹ của Thủ tướng Phan Văn Khải

 36. Về Cà Mau thăm Nguyễn Ngọc Tư (Diễn Đàn 154, tháng 9/2005)

 37. Mỹ, sau Katrina (Thư từ Mỹ, Diễn Đàn 155, tháng 10/2005)

 38. Vài nhận xét mới về vấn đề chảy máu chất xám (Tia Sáng 5-12-2005)

 39. "Rửa tiền" và toàn cầu hoá (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn 22-12-05)

 40. Thư tháng 1/2006 từ Mỹ (Diễn Đàn số 158, tháng 1/2006)

 41. Đọc: "Mao: The Unknown Story" (Diễn Đàn số 159, tháng 2/2006)

 42. "Đọc "Fair Trade for All" của Stiglitz và Charlton (Tia Sáng Xuân 2006)

 43. Tạp bút: Về quê (Sài Gòn Tiếp Thị Xuân 2006)

 44. Đọc "Thú tội của mộr sát thủ kinh tế" (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn 16-3-2006)

 45. Vài ý nghĩ trước thềm WTO (Tiền Phong 29-3-06)

 46. Pháp chế và phát triển: Vài nhận xét từ kinh tế lý thuyết (Thời Đại Mới số 7, tháng 3/2006)

 47. Francis Fukuyama và bước ngoặt của nước Mỹ (Tia Sáng 20-4-06)

 48. Vốn xã hội và phát triển kinh tế (Tham luận cho Hội Thảo của Tia SángThời Báo Kinh Tế Sài Gòn, 5/2006)

 49. Văn minh, Nhân thân, và Bạo lực -  Đọc Amartya Sen (Diễn Đàn 164, tháng 7/2006)

 50. Đọc "Cái đuôi dài" của Chris Anderson (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn 31-8-2006)

 51. Thư tháng 9/2006 từ Mỹ (Diễn Đàn số 165, tháng 9/2006)

 52. Trí thức Việt Nam thời "toàn cầu hoá" - Tư duy, kỳ vọng và trách nhiệm (10-10-06)--Kỷ yếu vinh danh Giáo sư Đặng Đình Áng

 53. Edmund S. Phelps, Nobel Kinh tế 2006 (Diễn Đàn 18-10-06, Tia Sáng tháng 11-1006)

 54. Thư từ Mỹ: Một cuộc bầu cử làm đảng Dân Chủ hài lòng! (Diễn Đàn 9-11-06)

 55. Ta cần biết ta hơn nữa (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn Xuân Đinh Hợi 15-2-07)

 56. Đọc “Tương lai đã hẳn: Trung Quốc và phương tây trong thế kỷ 21” của Will Hutton (Diễn Đàn 10-3-2007)

 57. Dân chủ và phát triển: Lý thuyết và chứng cớ (Thời Đại Mới số 10, tháng 3/2007)

 58. Đọc “báo mạng” Việt Nam (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn 21-6-2007)

 59. Nobel Kinh tế 2007 (Diễn Đàn, Tia Sáng 25-10-07)

 60. Nghĩ về chúng ta: Hiện đại và dân tộc tính (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn Xuân Mậu Tý 2008)

 61. Thư từ Mỹ: Về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp đến (Diễn Đàn 22-9-08)

 62. Paul Krugman, Nobel Kinh tế 2008 (Diễn Đàn, Tia Sáng 26-10-08)

 63. Thư từ Mỹ: Obama! (Diễn Đàn 11-11-08)

 64. Về kinh nghiệm phát triển: Đọc Rodrik và Chang, hai kẻ nghi ngờ (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn số Tết Dương lịch 2009)

 65. Thư từ Mỹ: Thử đoán chính sách kinh tế của Barack Obama (Diễn Đàn 5-1-09, Doanh Nhân Sài Gòn Xuân Kỷ Sửu 2009)

 66. Thư cho một bạn trẻ (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn Xuân Kỷ Sửu 2009)

 67. Ổn định và phát triển: Trí thức Trung Quốc đang nghĩ gì? (Thời Đại Mới số 16, tháng 7/2009)

 68. Khủng hoảng kinh tế và khủng hoảng trong kinh tế (học) (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn số Tết Dương lịch 2010)

 69. Những dâng hiến lặng lẽ... (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn Xuân Canh Dần 2010)

 70. Căn nguyên của phát triển (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn số Tết Dương lịch 2011)

 71. Thời vắng những nhà văn hoá lớn? (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn Xuân Tân Mão 2011)

 72. Trí thức Việt Nam ở nước ngoài và đại học Việt Nam (Kỷ yếu Humboldt 200 2011)

 73. Amartya Sen: Lương tâm của kinh tế (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn số Tết Dương lịch 2012)

 74. Trách nhiệm văn hoá là trách nhiệm chung (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn Xuân Nhâm Thìn 2012)

 75. Văn hoá và tăng trưởng (Thời Đại Mới 3-2012)

 76. Nguyễn Ngọc Tư và Sông (SGTT 19-8-12)

 77. Đọc "Bên Thắng Cuộc" của Huy Đức (Diễn Đàn 10-12-12)

 78. Cái giá của sự bất công bằng (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn số Tết Dương lịch 2013)

 79. Sau khi đọc “Trời hôm ấy không có gì đặc biệt” của Phan An (Tựa cho sách của Phan An 2/2013)

 80. Đời sống hiện đại: Internet và những đánh đổi (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn Xuân Quý Tỵ 2013)

 81. Quê hương như một toạ độ (Sài Gòn Tiếp Thị Xuân Quý Tỵ 2013)

 82. Thị trường và đạo đức (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn số Tết Dương lịch 2014)

 83. Nhớ Vĩnh Sính (Diễn Đàn 7-1-2014)

 84. Hãy ca ngợi mùa đông! (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn Xuân Giáp Ngọ 2014)

 85. Viễn Ảnh 2015 (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn số Tết Dương lịch 2015)

 86. Thư gửi đại gia (Diễn Đàn 1-2015)

 87. Sự cần thiết của hồi ký  (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn Xuân Bính Thân 2016)

 88. Phiếm luận về danh xưng với học vị, học hàm (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn Xuân Đinh Dậu 2017)

 89. Quê hương, dân tộc, toàn cầu hoá  (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn Xuân Mậu Tuất 2018)

 

THEO TỪNG LOẠI ĐỀ TÀI